Kontaktirajte nas

011/412-6683

       

“ESI” d.o.o je angažovan u vođenju i razvijanju projekta Energetski Kompleks Kovin. Ovaj projekat uključuje izgradnju podvodnog rudnika uglja kao i termoelektrane, očekivane instalisane snage od 700 MW, koja bi bila locirana u blizini Kovina, u Srbiji.

Projekat je lociran na 11 km od grada Kovin, nizvodno na levoj obali Dunava, u području naselja Malo Bavanište i Dubovac, 70 km udaljenog od Beograda na teritoriji koja zauzima 40 km2.

Ovaj projekat je uvršten u zvaničnoj publikaciji Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije (u 2013), kao prioritetan projekat i investicija od nacionalnog značaja i interesa. Takođe je uvršten u svim ključnim dokumentima koja se tiču strateškog i razvojnog planiranja autonomne pokrajine Vojvodine, i Republike Srbije. Uzimajući u obzir obim i kompleksnost projekta, projekat je razvijen uz strateško partnerstvo sa Republikom Srbijom. Većinski finansijer i vlasnik projekta (rudnika i termoelektrane) je CHDHK – China Huadian Hong Kong Corporation Ltd, dok će NIS GazpromNeft (kao dosadašnji finansijer projekta) i Republika Srbija ostati manjinski vlasnici projekta. Tehnički aspekti projekta biće razvijani u saradnji sa Tianjin Dredger Co. Ltd i IHC Merwede za rudnik uglja i Kraftanlagen i ALSTOM za Termoelektranu.

ESI je razvio preliminarnu studiju izvodljivosti za projekat Energetski Kompleks Kovin. Ovaj dokument uključuje sve relevantne tehničke, finansijske, pravne, ekološke i upravljačke aspekte razvoja projekta.

Projekat Energetski Kompleks Kovin je struktuiran kao kompanija sa posebnom namenom i kao nosilac kompletne projektne dokumentacije. Ime kompanije je “Energetski Kompleks” d.o.o sa PIB 107318563 i matičnim brojem 20780282.

Za dalja pitanja kontaktirajte ESI na +381 11 4126683 ili +381 64 8731106 ili na e-mail miljan.radunovic@esi.co.rs

ESI je 2012. osnovao kancelariju na Kipru, koja kontinuirano, i sa direktnim prisustvom prati tržišne promene usled zahteva Evropske Unije za privatizacijom Elektroprivrede Kipra - EAC, koja je jedini energetski prozvođač na ostrvu. Ove promene biće oslikane u novim regulacijama, koje stupaju na snagu krajem 2014. Svrha novih regulacija je da pomogne otvaranju energetskog tržišta ka sektoru privatnih investicija.

ESI je, sa lokalnim partnerima, stekao građevinsku i proizvodnu dozvolu za elektranu od 50 MW, koja je bila obustavljena tokom turbulentne krize 2013. godine. Ipak, ESI je uveren u održivost napora da se pristupi otvorenom tržištu kao prvi privatni proizvođač električne energije na Kipru.

Na osnovu kontinuiteta saradnje sa:

i saradnjom sa mogućim potrošačima (velikim industrijskim potrošačima, aerodromima, hotelima) ESI ima temeljno znanje o potrebama tržišta, baziranom na realnom poslovnom planu i finansijskom modelu koji je pripremljen.

Takođe smo identifikovali nekoliko lokacija za naš projekat, koje su u blizini Vassiliko industrijske zone. Ova oblast je predviđena kao lokacija gde bi prirodni gas bio dostupan i koji je trenutno strateška lokacija skladišta teškog tečnog goriva.

Uzimajući u obzir odabranu tehnologiju proizvodnje električne energije, ESI je razmatrao moguće solucije koje mogu da zadovolje korišćenje teških tečnih goriva kao glavnog goriva, kao i naknadnu implementaciju korišćenja prirodnog gasa. Na osnovu temeljnih studija, analiza tehničkih, finansijskih i faktora efikasnosti, ESI je izabrao Wärtsilä motore sa unutrašnjim sagorevanjem koji koriste višestruka goriva i imaju 49 MWe kapacitet, uključujući sisteme za rekuperacije toplote i gasne turbine od 3 MWe kapaciteta. ESI je takođe započeo pregovore sa MVM-OVIT iz Mađarske na tome da bude glavni finansijer i budući većinski vlasnik elektrane na Kipru. Prema dostupnoj dokumentaciji, ESI je razvio dinamički finansijski model koji pokazuje ključne finansijske i profitne indikatore performansi investicije. ESI d.o.o je obezbedio 80% finansiranja projekta i poziva zainteresovane kredibilne, pouzdane i iskusne investitore da obezbede preostali neophodni udeo u projektu i zauzvrat postanu vlasnici udela u projektu prve privatne termo elektrane na Kipru.

Januara 2015 god. formirana je nova SPV kompanija Cyprus Power System - CPS koja će da podržava lokalne aktivnosti ovog projekta.

Za dalje interesovanje kontaktirajte ESI na +381 11 4126683 i na +381 64 8731106, ili na e-mail nikola.milutinovic@esi.co.rs

ESI je angažovan na vođenju i razvijanju projekta termoelektrane Bar. Ovaj projekat uključuje izgradnju gasne termalne elektrane, gasnog terminala i skladišta, koji će biti lociran blizu luke Bar u Crnoj Gori.

Na ovom projektu ESI predstavlja konzorcijum u kome je CommunauTrade EU iz Mađarske, Romano Port S.A. iz Albanije, i radi u saradnji sa SS&A Power Consultancy GmbH iz Švajcarske. Pravna osnova za projekat termoelektrane Bar je definisana u skladu za zakonom o koncesijama Republike Crne Gore.

ESI je imao brojne razgovore sa zvaničnicima vlade Crne Gore (među njima i Ministarstvo Ekonomije - odsek rudarstva i energetike) i ima punu podršku implementaciji projekta.

ESI je razvio preliminarnu studiju izvodljivosti za projekat termoelektrane Bar. Ovaj dokument sadrži sve relevantne tehničke, finansijske, ekološke, pravne i rukovodeće aspekte projektnog razvoja.

ESI poziva sve zainteresovane krediblne, pouzdane, i iskusne investitore da obezbede udeo za dalji razvoj projekta termoelektrane Bar i zauzvrat postane suvlasnik u prvoj privatnoj gasnoj elektrani u Crnoj Gori.

Za dalje interesovanje kontaktirajte ESI na +381 11 4126683 i na +381 64 8731106, ili na e-mail miljan.radunovic@esi.co.rs

Termoelektrana Trbovlje se nalazi na obali Save i ima dve proizvodne jedinice. Prva jedinica (parni blok snage od 125 MW) proizvodi električnu energiju od smeđeg uglja. Druga proizvodna jedinica, izgrađena kao plinsko-parni objekt, ima dva plinska bloka ukupne snage 63 MW koji za proizvodnju električne energije koriste plinsko ulje.

ESI je angažovan na analizi pravnog, ekonomskog i tehničkog dela za poznatog investitora koji je tražio ocenu mogućnosti nastavka rada i kupovine termoelektrane Trbovlje.

Za dalje interesovanje kontaktirajte ESI na +381 11 4126683 i na +381 64 8731106, ili na e-mail milan.radunovic@esi.co.rs

Male hidroelektrane

ESI razvija i vodi projekat razvoja 5 malih hidroelektrana na jugoistoku Srbije. Ovaj projekat predstavlja sopstvenu investiciju.

Totalna očekivana instalisana snaga iznosiće 2.19 MW. ESI je razvio inicijalnu tehničku dokumentaciju zajedno sa dinamičkim finansijskim modelom koji pokazuje sve ključne finansijske i profitne indikatore performansi investicije. Takođe lokacijske dozvole su pribavljene i ESI je u završnoj fazi kompletiranja dokumentacije neophodne za dobijanje građevinske dozvole.

ESI poziva zainteresovane kredibilne, pouzdane i iskusne investitore da obezbede finansije za dalji razvoj 5 malih hidroelektrana i za uzvrat postanu njihov većinski vlasnik.

Za dalje interesovanje kontaktirajte ESI na +381 11 4126683 i na +381 64 8731106, ili na e-mail kristina.pakevic@esi.co.rs

Projekat Sahalin

Ostrvo Sahalin nalazi se u Tihom okeanu na dalekom istoku Rusije, severno od Japana. Severno od Sahalin-a je Okhotsk more, a na jugu je japansko more.

ESI je potpisao konsultantski ugovor sa kompanijom Kholmsk-Neftegaz sa sedištem u Moskvi koja je vlasnik licence za početak ekspolatacije nafte na jugozapadnom delu ostrva Sahalin.

Za dalje interesovanje kontaktirajte ESI na +381 11 4126683 i na +381 64 8731106, ili na e-mail predrag.todic@esi.co.rs

JPP i deonica Autoputa E-763

Energetski Sistem Integrator (ESI) je u saradnji sa Arihitektonskim studiom URBIS iz SAD (www.urbis-group.com) i projektantskim timom FSDI (China Railway First Survey and Design Institute Group; www.fsdi.com.cn) iz Kine predao tehničko – finansijsku ponudu za radove na Autoputu E-763 na relaciji Ljig – Požega. Ponuda obuhvata tri deonice:

  • IV deonica: Preljina – Prijevor
  • V deonica: Prijevor – Lucani
  • VI deonica: Lucani – Požega

Ponuda je predata Ministarstvu građevinarstva i urbanizma Republike Srbije. Ovom prilikom je potpisan i memorandum o dugoročnoj i strateškoj saradnji između ESI i FSDI na polju realizacije sličnih projekata u budućnosti.

Kompanija ESI učestvuje u pisanju studija i sprovođenju procedura koje se odnose na Javno-Privatno Partnerstvo (engleski: Public-Private Partnership, skraćenica: PPP) u Republici Srbiji.

Za Ministarstvo građevinarstva i urbanizma ESI je sklopio ugovor 22.jula 2013 godine (broj 404-02-00044/2013) radi izrade „Studije opravdanosti koncesije na delu Autoputskog pravca E-763, od Beograda do Požege“. Na osnovu urađene studije odlučeno je da se realizuje prvi PPP projekat u putnoj infrastrukturi u Republici Srbiji i to deonice Surčin-Obrenovac i Preljina-Požega. Za dobro obavljen posao Ministarstvo građevinarstva i urbanizma se 27. Septembra 2013. godine obratilo dopisom (broj 404-02-00044-1/2013) u kojem je navedeno: „Energetski Sistem Integrator doo je predmetnu Studiju izradio kvalitetno i u ugovorenom roku“. Videti dopis ovde

Zaposleni u kompaniji ESI su nastavili sa konsultantskim aktivnostima u daljoj razradi PPP projekta na deonicama Autoputnog pravca E-763, pri čemu su za potrebe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture učestvovali u izradi dokumenta „Autoput E-763 Beograd – Požega koncesija za izgradnju, korišćenje i održavanje – konsultantske usluge tehničkog, pravnog i finansijskog savetnika – Finansijsko–ekonomska analiza efekata davanja koncesije“ kao i dodatne analize rizika u skladu sa zahtevima ministarstava koja učestvuju u postupku sprovođenja projekta na strani Vlade Republike Srbije.

Pored ovih aktivnosti, zaposleni učestvuju u objavljivanju radova u PPP na domaćim i međunarodnim konferencijama, šireći svest o razvoju projekata na ovaj način u Republici Srbiji.

Trgovina Električnom energijom

Nakon najavljenog trećeg stepena liberalizacije tržišta električne energije, koji počinje od 1. Januara 2015. godine, rukovodstvo kompanije „ESI“ je odlučilo da učestvuje u tržišnoj utakmici kao snabdevač električne energije. Kako je perspektiva za razvoj tržišta velika, to su i mogućnosti da se „Energetski Sistem Integrator“ pozicionira u ranoj fazi trećeg stepena liberalizacije i nastupi kao konkurentan snabdevač. Kako je „ESI“ uključen u raznovrsne projekte u energetici prirodno se nametnula ideja da se učestvuje i na tržištu električne energije. Promena zakona i liberalizacija tržišta omogućava kompaniji da se ostvari i na ovom polju i da bude kompetentan i konkurentan učesnik na tržištu, što će poseban značaj imati nakon kompletiranja projekata u proizvodnji električne energije. Kompanija nudi zaokruženu ponudu koja uključuje smart električna brojila, savremeni software za praćenje potrošnje kao i povoljnije uslove tarifiranja električne energije.

Broj licence za snabdevanje električnom energijom zavedene kod Agencije za energetiku RS je 0149/14-ЛЕ-СН, Energy Identification Code (EIC) broj je: 34X-0000000047-0.