Kontaktirajte nas

011/412-6683

       

Kompanija ESI

Energetski Sistem Integrator d.o.o. (ESI) iz Beograda je registrovano kao inženjering kompanija sa adresom Terazije 1/3.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u elektroprivredi na investicionim projektima u zemlji i inostranstvu kao i u radu sa mladima u obrazovnim institucijama, formiran je ESI sa ciljem da objedini iskustvo stečeno u realizaciji projekata i mladih stručnjaka koji nisu imali priliku da svoje znanje pretoče u konkretne projekte. Period bez investicija u okruženju doveo je do toga da su se kadrovi rasuli po raznim kompanijama u zemlji i svetu.

Procenili smo da je neophodno kreirati tim koji će moći da po konkretnim projektima objedini sve resurse.

Ostvarena sradnja sa velikim svetskim kompanijama, pogotovu sa kompanijama iz Republike Kine, Nemačke, Holandije, Engleske, Rusije otvorile su perspektivu i potvrdile da je odluka o formiranju ESI d.o.o. i njegovom profilisanju kao sistem integratora opravdano.

Uspešna realizacija projekata u regionu uslovljena je i angažovanjem domaćih resursa. Most između tehnologije, finansiskih sredstava i konkretnih projekata zahteva sistemsku integraciju. Da bi istu ostvarili neophodni su kadrovi sa iskustvom, ali i mladi stručni kadrovi koji će uz konkretne projekte izrasti u vrhunske stručnjake neophodne za realizaciju konkretnih projekata.

Do sada je saradnja ostvarena sa vodećim domaćim i međunarodnim kompanijama kao što su:


 • China Huadian Corporation

 • Chrysses Demetriades

 • CTEU

 • Ecologica Urbo

 • ECOVIS

 • PricewaterhouseCoopers

 • FSDI

 • Gazprom, Rusija

 • IMG, Beograd

 • IHC

 • Kraftanlagen

 • Secutiron

 • SOGECO – ECOCSA

 • Srebrn&Tuš

 • Tebodin d.o.o.

 • Termoelektro

 • Turboinštitut, Slovenija

 • J&P

 • MACE, Srbija

 • MCE, Berlin

 • NIS a.d.

 • REBEC

 • SS&A Power Consultancy

 • Saobraćajni institut CIP

 • MVM-Ovit, Mađarska

 • TUV SUD Serbia

 • Unipromet, Čačak

 • Futura

 • Vassiliko Cement Works

 • Wärtsilä